Med denne bloggen, som jeg ønsker skal fungere som et galleri,en inspirasjonskilde og idebank , kan elever, lærere, foreldre og andre interesserte få mulighet til og se hva vi arbeider med på vg2 Interiør og utstillingsdesign, og vg3 Utstillingsdesign på min skole. Elevene på denne linja tar ofte på seg oppdrag utenfor skolen, for å få praksis i faget sitt. Små og store oppdrag, som både vi lærere,og elevene har lært utrolig mye av.søndag 24. juni 2012

I-pad prosjekt 12/13

Interiør og utstillingsdesign vg2 og utstillingsdesign vg3 har blitt invitert av Buskerud fylkeskommune,sammen med 3 andre klasser, til og være med og prøve ut i-pad som læringsfremmende teknologi i yrkesfag. Dette er både spennende og utfordrende,-hver og en av elevene skal disponere hver sin i-pad i to år.vi lærere øver oss i sommer, og finner apper og tekniske løsninger vi kan starte med. Det jeg allerede har oppdaget et at dette en flott verktøy.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar