Med denne bloggen, som jeg ønsker skal fungere som et galleri,en inspirasjonskilde og idebank , kan elever, lærere, foreldre og andre interesserte få mulighet til og se hva vi arbeider med på vg2 Interiør og utstillingsdesign, og vg3 Utstillingsdesign på min skole. Elevene på denne linja tar ofte på seg oppdrag utenfor skolen, for å få praksis i faget sitt. Små og store oppdrag, som både vi lærere,og elevene har lært utrolig mye av.mandag 2. februar 2015

Ny skole,nye tider.

Vi har flyttet inn i ny skole. Her koser elevene seg på modellverstedet.Utstilling: Eames by Vitra

Fredag 23 januar 2015
Klasse 2iua besøker flott utstilling med et meget godt utstillingsdesign .