Med denne bloggen, som jeg ønsker skal fungere som et galleri,en inspirasjonskilde og idebank , kan elever, lærere, foreldre og andre interesserte få mulighet til og se hva vi arbeider med på vg2 Interiør og utstillingsdesign, og vg3 Utstillingsdesign på min skole. Elevene på denne linja tar ofte på seg oppdrag utenfor skolen, for å få praksis i faget sitt. Små og store oppdrag, som både vi lærere,og elevene har lært utrolig mye av.fredag 7. desember 2012

Modeller av utstillingsvinduer. Desember 2012

2kl interiør og utstillingdesign har akkurat avsluttet en ganske omfattende oppgave med design av tildelt bransje. Veldig bra modeller i mål 1:10.